Integritet - Integration - Innovation

AdLib Rockneby är ett så kallat ASF - Arbetsintegrerande Socialt Företag, som bildades i mars 2019. AdLib är en förkortning av AdLibitum, som betyder ”Efter behag" eller "Med utrymme för improvisation".

Kyrkelund, den gamla handelsträdgården som är hjärtat i vår verksamhet, önskar vi se växa fram som en etablerad mötesplats i byn. Förutom att kunna erbjuda en mängd hållbara varor i vår butik, blommor och ätbart från växthusen, vill vi även anordna flera Marknader varje år. Ena växthuset är inrett till en gemenskapsyta, där vi välkomnar gäster till olika evenemang och ett grönskande café.

Vi erbjuder även en rad tjänster, beroende på våra medarbetares kompetenser. I nuläget erbjuder vi bland annat trädgårdstjänster, gravvård, samt diverse mindre bygg- och flyttuppdrag.

Genom våra tjänster och produkter önskar vi bidra till ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi närproducerade arbetstillfällen!

2019-04-14a.jpg
bild12.jpg

Utifrån värderingarna INTEGRITET – INTEGRATION – INNOVATION vill vi verka för att skapa trygga mötesplatser mellan utrikesfödda och svenskfödda, och vår vision är ett samhälle där mer förenar än åtskiljer.

Anita-Kyrkelund.jpg
svenska1.png

Periodvis har vi anställda som behöver stöd med sin språkinlärning. Då använder vi materialet Svenska på Jobbet, där vi övar in fraser och ord för olika arbetsmoment. Vi samtalar även kring generella arbetslivskompetenser och utgår från samtalskort som är framtagna av Forum Skill i samarbete med Validering Väst.

bild20.png

Våra Kulturevenemang, Kurskvällar, samt kommande Studiecirklar, anordnar vi i samarbete med Studieförbundet Bilda.

bild19.jpg

Framtiden delar vi!