AdLib Rockneby är ett Arbetsintegrerande Socialt Företag, en ekonomisk förening som bildades i mars 2019. AdLib är en förkortning av AdLibitum, som betyder ”Efter behag” – Vi vill ta fram produkter och tjänster utifrån kundens önskemål, samt våra delägares och deltagares kompetenser.

Genom våra tjänster och produkter önskar vi bidra till ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle; exempelvis genom att ta fram kreativa återbruksvaror och lokalproducerade livsmedel, samt opinionsbilda i frågor som berör vår framtid – En framtid som vi delar.

Utifrån värderingarna INTEGRITET – INTEGRATION – INNOVATION vill vi verka för att skapa trygga mötesplatser mellan utrikesfödda och svenskfödda, och vår vision är ett samhälle där mer förenar än åtskiljer.